GENEL ÖZELLİKLER

Flaş kart röleden start bilgisini aldıktan sonra istenilirse PLC’ ye start bilgisini gönderir.
Aynı anda kumanda ekranında çalıştı ledini aktif eder. Röleden arıza bilgisi alındıktan
sonra istenilirse PLC’ ye arıza bilgisini gönderir. Aynı anda da kumanda ekranında ledi
flaş yaptırarak aktif eder.