GENEL ÖZELLİKLER

Kayıtlı kalibrasyon ile otomatik kalibrasyon sağlanır. Kalibre
edilen noktada ürünü algılayarak röle çıkışı verilir. Röle kullanıcı
tarafından istenilen şekilde programlanabilir.